SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 6, 2015

Jangan bersedih...

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita," [QS. At-Taubah: 40]; apa yang engkau khawatirkan wahai Abu Bakar, terhadap dua orang yang Allah sebagai Ketiganya.' (HR. Al-Bukhari, 3653 dan Muslim,2381)

No comments:

Post a Comment