SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 22, 2015

Perbedaan Antara Wala' dan Pergaulan yang Baik.

Permasalahan ini harus diterangkan memandangkan betapa ramainya umat Islam hari ini yang  salah memahamkan konsep al Wala' dengan pergaulan yang baik, telah mencampuradukan antara kebenaran dengan kebatilan. 

Sehingga ada yang mengatakan kita tidak boleh memanggil orang yang bukan Islam sebagai 'kafirun/ kuffar' seolah-olah melulu menghukum mereka, sedang mereka belum secara terang-terangan memusuhi Islam atau membohongi kebenaran ajaran Islam. 

Sesungguhnya, orang-orang yang keliru dalam melihat hakikat itu adalah kerana kurangnya kepekaan mereka terhadap hakikat akidah Islam, sebagaimana kurangnya pemahaman mereka terhadap karakter pergolakan dan tabiat Ahlu Kitab. Mereka juga lalai terhadap rambu-rambu alQur'an yang jelas dan gamblang. 

Mereka mencampuradukan antara toleransi kepada kaum kafir dengan loyalitas yang harus diberikan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslimin. Mereka membuat samar konsep loyalitas (Al Wala') yang jadi garis pemisah antara kaum Muslimin dengan Ahlu Kitab. Sebagaimana mereka salah memahami arti agama, maka mereka juga salah memahami makna toleransi. 
Mereka lupa terhadap apa yang ditegaskan oleh alQur'an, bahwa sebagian Ahlul Kitab adalah penolong bagi yang lain dalam memerangi umat Islam. Ini merupakan perkara baku bagi mereka. Mereka akan selalu mendendam kebencian kepada orang Islam kerana keislamannya. Dan mereka juga tidak akan rela terhadap orang Islam sampai meninggalkan agamanya dan mengikuti agama mereka.

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka)."  [QS. An-Nisa': 89]

"Sungguh telah KAFIR orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga."  [QS. Al-Ma'idah: 73]

Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita didalam KitabNya bahwa siapa saja yang memberikan wala'nya kepada orang-orang kafir, maka dia termasuk dari mereka. Allah Tabaraka Wata'ala berfirman;

"Barangsiapa diantara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh, dia termasuk golongan mereka."  [QS. Al-Ma'idah: 51].

Hendaknya setiap Muslim yang ta'at mengetahui bahwa agama ini tidak akan berdiri dengan seribu buku tentang Islam yang ditulis atau dengan risalah, atau dengan khutbah dan ceramah serta dengan film-film yang mempromosikan Islam. Akan tetapi, Islam berdiri diatas realita hidup yang dinamis- dan ini tercermin pada orang-orang Islam yang benar- ia adalah perkara yang nyata dapat dilihat oleh pandangan mata, dapat di sentuh oleh tangan dan efeknya dapat dicermati oleh akal. Mereka tidak tertipu oleh orang-orang kafir, orang munafik, mereka tidak tertipu oleh glamournya kebatilan modern... Allahul Musta'an ..
Sumber bacaan: Al-Wala' wal Bara' oleh Syaikh Said al-Qahthani ..

No comments:

Post a Comment