SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 12, 2015

Tidak akan masuk kedalamnya, kecuali orang yang paling celaka!

"Maka, Kami memperingatkanmu dengan Neraka yang menyala-nyala. Tidak akan masuk kedalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan (berpaling) dari iman."   [QS. Al-Lail: 14-15]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan, yakni tidak ada yang memasukinya (Neraka) dengan dikepung api dari semua penjuru melainkan orang yang paling celaka. Yaitu mereka "Yang mendustakan" dengan hatinya, "Dan berpaling" dari amal dengan seluruh anggota tubuhnya dan rukun-rukunnya.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga membawakan hadith Imam Ahmad rahimahullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah rahimahullah; Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;

"Setiap umatku akan masuk Shurga pada Hari Kiamat kelak, kecuali orang yang enggan."
Para Sahabat bertanya:
"Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?"
Beliau menjawab:
"Barangsiapa mentaati ku maka dia akan masuk Shurga dan barangsiapa bermaksiat kepadaku berarti dia telah enggan." (HR. Al-Bukhari).

Mentaatinya adalah dengan mengikuti perbuatan beliau, ajarannya. Kerana perbuatan beliau adalah sunnah dan apa yang ditinggalkannya juga adalah sunnah untuk ditinggalkan (Sunnah Tarqiyah). Contoh; shalat 5 waktu di perintahkan adzan namun untuk shalat Eid Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam (tidak memerintahkannya) tinggalkannya. Banyak lagi perkara-perkara yang beliau tinggalkan namun ramai manusia yang membuat-buatny.. Allahul Musta'an.
Re: Tafsir Ibnu Katsir. 

No comments:

Post a Comment