SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 4, 2015

Watak orang kafir sebagaimana dijelaskan dalam alQur'an.

"Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan," [QS. Al-Buruuj : 19]

"Dan apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya."   [QS. Al-Insyiqaaq: 21-22].

"Sesungguhnya alQur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang haq dan yang batil, dan sekali-kali dia bukanlah senda gurau. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya."  [QS. Ath-Thaariq : 13-15].

Antara watak orang-orang kafir adalah, mendustakan, membangkang, dan menolak kebenaran. Mereka selalu berada dalam keraguan, kekufuran dan pembangkangan.*

Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan tentang orang-orang kafir, bahwa mereka adalah orang -orang yang mendustakannya dan menghalangi manusia dari jalan-Nya. 'Mereka merancanakan tipu daya yang jahat sebenar-benarnya', yakni mereka telah membuat makar terhadap manusia dalam ajakan mereka kepada hal yang bertentangan dengan alQur'an. *
(* Sila lihat Tafsir Ibnu Katsir)

Sehingga saat ini orang-orang kafir senantiasa memerangi agama Islam dan kaum Muslimin dengan berbagai cara, tipu helah,dan propagandanya yang sangat licik sehingga ramai manusia yang tertipu, tidak dapat membedakan olahan tangan kafirin itu sendiri! Allahul Musta'an. 

No comments:

Post a Comment