SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 2, 2015

Tiga jenis hakim

"Hakim-hakim itu ada tiga golongan, dua golongan hakim didalam Neraka dan segolongan didalam syurga, maka hakim yang mengetahui yang haq akan menghakim dengannya maka ia didalam syurga. Hakim yang berhukum atas manusia dengan kejahilannya maka ia didalam Neraka dan hakim yang mengetahui haq tetapi menghakim dengan selain darinya maka didalam Neraka."  (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.) 

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda;
"Sesungguhnya saya seorang manusia biasa dan kamu mengadukan kepadaku pertelingkahanmu mungkin salah seorang diantara kamu lebih pandai menjelaskan hujah dakwaan nya dari yang lain sehingga saya putuskan baginya sebagaimana keterangan yang saya dengar. Maka siapa yang saya menangkan dengan hak orang lain, sama saja seperti saya memberinya sepotong api Neraka."  (Shahih Bhukhari dan Muslim)

Tidak boleh seseorang yang dijatuhkan hukuman ke atasnya mengambil keputusan tersebut, kerana sesungguhnya dia (hakim) memotong untuknya potongan dari api Neraka. 

Lafaz syari'e dan syariah yang dimaksudkan adalah Kitab dan Sunnah, maka tidak seorangpun dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selainnya membebaskan diri darinya. Oleh itu siapa yang menyangka bahwa seseorang dari wali-wali Allah mempunyai JALAN yang LAIN untuk sampai kepada Allah selain dari mengikuti Muhammad shallallahu alaihi wa sallam secara zahir dan batin maka dia kafir.
Sumber bacaan: 'Antara Wali  Allah & Wali Syaitan' oleh Ibnu Taimiyyah.

No comments:

Post a Comment