SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 6, 2015

Hadith munkar:- Bendera-bendera Hitam.

"Ada 3 orang yang akan dibunuh dalam kejayaan kalian, dan semuanya anak khalifah, tetapi tidak seorang pun yang terkena. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur membunuh kalian dengan pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh suatu kaum. Kemudian mereka menyebutkan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Kemudian beliau bersabda, 'Bila kalian melihatnya baiatlah ia sekalipun kalian harus merangkak diatas salju kerana sesungguhnya ia itu khalifah Tuhan, al-Mahdi.' Kemudian dalam riwayat lain, 'Bila kalian melihat bendera-bendera hitam dari arah Khurasan, datangi lah biar pun dengan merangkak'.... dan seterusnya."  (Hadith no. 85)

Menurut Syaikh al-Albani, Hadith ini MUNKAR. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah 518, dan al-Hakim 1v/463-464 dari sanad Khalid al-Hidza dari Abi Qalabah. 
Adapun Ahmad dan al-Hakim telah mengeluarkannya dari Ali bin Zaid. Kemudian Imam Ahmad menyatakan lemahnya hadith tersebut. Juga Ibnu Jauzi telah menempatkannya dalam hadith-hadith maudhu'. Adz-Dzahabi berkata, "Aku lihat hadith ini adalah munkar.

Sebenarnya hadith tersebut benar maknanya, namun yang benar adalah tanpa tambahan kalimat, "kerana ia merupakan khalifah Tuhan." Tambahan inilah yang dimaksudkan oleh Dzahabi sebagai munkar, kerana dalam syariat tidak dibenarkan berkata manusia sebagai khalifah Tuhan. Kerana itu Ibnu Taimiyyah telah menjelaskannya panjang lebar dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra 11/416, dengan berkata, " Sungguh banyak orang yang menyangka secara salah seperti Ibnul Arabi bahwa yang dimaksud dengan khalifah adalah khalifah Tuhan, yakni sebagai wakil Tuhan. Allah tidaklah mempunyai wakil. Kerana itu, Abu Bakar dengan tegas membantah ketika di tanya dengan kalimat, 'Wahai Khalifatullah'. Dengan segera dia menjawab, " Aku bukanlah Khalifah Tuhan, tapi khalifah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Cukuplah itu."
Akhirnya Ibnu Taimiyyah mengakhiri fatwanya dengan berkata, " Barangsiapa yang menjadikan-Nya mempunyai khalifah, berarti orang itu telah menyekutukan-Nya, yakni mushrik."
Allahul Musta'an.
Lihat: Silsilah Hadith Dhaif dan Maudhu' Jilid 1 Hadith no. 85; oleh Syaikh al-Albani.

No comments:

Post a Comment