SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

February 22, 2015

Risalah yang mengelirukan...

Benarkah:-
1) Jika seorang Muslim tidak beri ucap selamat sempena perayaan AGAMA lain, ia suatu kegagalan untuk menghayati sebagian prinsip Islam yang bersifat dinamik, semata-mata kerana sentimen dan emosinya, bukan berdasarkan prinsip sebenar ajaran Islam.
Jawaban:
Mana mungkin seorang Islam beri ucap selamat atas perayaan AGAMA lain seperti yang bermaksud "selamat atas hari kelahiran Nabi Isa anak Tuhan"...
Manakala Allah Berfirman; 
"Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, kerana mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak."  [QS. Maryam :90-91]
Dalam tafsir Ibnu Katsir, diterangkan, hampir saja hal itu terjadi ketika terdengar perkataan-perkataan (tuduhan bahwa Allah mempunyai anak)yang keluar dari MULUT orang-orang yang SANGAT BERDOSA...Ini dasar dalam tauhid bahwa tidak ada Ilah kecuali DIA, tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak memiliki anak.... (Lihat tafsir Ibnu Katsir selanjutnya)

2) Ini hanya isu Fiqh, tidak menjejas akidah seorang Muslim! 
Jawaban:
Meniru kaum kafir dalam hal-hal yang menjadi kekhususan mereka atau adat mereka adalah haram dan diancam dengan ancaman yang keras, kerana ini merupakan bentuk wala' kepada mereka. Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda;
"Siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dari mereka." [HR. Ahmad, Abu Daud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban]
Ref: Kitab Tauhid oleh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan.

3) Pengucapan ini bukan satu pengiktirafan atau pemujaan yang boleh menggugurkan akidah seorang Muslim.
Jawaban:
Allah Azza wa Jalla berfirman:- 
"Sungguh telah KAFIR orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga."  [QS. Al-Ma'idah: 73]

4) Dan dalam kehidupan masyarakat majmuk, hal ini (yaitu tidak beri ucap selamat,) boleh menjejas Imej Islam murni, apalagi bila mereka mengucap 'selamat hari raya' pada kita?
Jawaban:
Ketika ada seorang lelaki yang datang meminta fatwa dikeranakan ia telah bernazar memotong hewan di Buwanah (nama sebuah tempat) Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyatakan kepadanya:
"Apakah disana ada berhala dari berhala orang Jahiliyyah yang disembah?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah disana tempat dilaksanakannya hari raya dari hari-hari raya mereka?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi kemudian bersabda, "Tepatilah nazarmu, kerana sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat terhadap Allah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam."(HR. Abu Daud, sanadnya sesuai dengan al-Bukhari dan Muslim)
Bagaimana image Islam boleh terjejas, jika bekas tempat perayaan kaum kafir saja tidak dibenarkan menyembelih hewan?? Apalagi mengucapkan 'selamat atas hari raya mereka?
Allahul Musta'an 

No comments:

Post a Comment