SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 5, 2015

Antara penyakit yang tidak bisa diubati..

Imam Malik berkata; "Penyakit yang tidak bisa diubati adalah 'Tanaqqul' (berpindah-pindah) dalam agama." 
Imam Malik berkata; "Seseorang berkata, 'Sesuatu yang dulu kamu bermain-main dengannya, maka janganlah kamu bermain-main terhadap agamamu." 
(Al-Ibanah al-Kubra II/505/506)

No comments:

Post a Comment