SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 10, 2015

Tabiat manusia; membantah, ingkar, keras kepala, kecuali...

"Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam alQur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah."
[QS. Al-Kahfi : 54]
Allah Azza wa Jalla berfirman, Sesungguhnya Kami menjelaskan kepada ummat manusia melalui alQur'an ini, dan Kami terangkan kepada mereka berbagai permasalahan secara rinci supaya mereka tidak tersesat dari kebenaran dan tidak keluar dari jalan petunjuk. Dengan penjelasan dan alQur'an ini manusia banyak memperselisihkan, membantah dan mempertikaikan tentang kebenaran dengan cara yang bathil, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan diperlihatkan kepada mereka jalan menuju keselamatan. Wabillahittaufiq 
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment