SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 24, 2015

Hidupkan hatimu.

"Maka apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu dapat mereka memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?"
[QS. Al-Hajj : 46]

Ibnu Abid Dun-ya berkata, "Sebagian ahli hikmah berkata: 'Hidupkanlah hatimu dengan berbagai nasehat, sinari lah dengan tafakkur, matikan lah dengan zuhud, kuatkan lah dengan keyakinan, hinakanlah dengan kematian, tetapkanlah dengan fana, pandang lah bencana-bencana dunia, waspadalah permainan masa, hati-hatilah dengan perubahan hari, tampilkan lah kepadanya kisah-kisah orang terdahulu, ingatkanlah apa yang menimpa orang terdahulu, berjalanlah pada negeri-negeri dan peninggalan-peninggalan mereka, serta lihatlah apa yang mereka lakukan, dimana mereka berada dan kerana apa mereka berubah.'" Yaitu telitilah apa yang menimpa umat-umat yang mendustakan, berupa bencana dan kehancuran..
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment