SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 5, 2015

Penghayatan alQuran oleh umat dahulu dengan sekarang...

Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir, umat-umat dahulu; "Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Mahapemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."  [QS. Maryam :58].
Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman;
"Maka datanglah sesudah mereka satu generasi (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan."  
[QS. Maryam: 59].

Begitulah perbezaan antara umat dahulu dengan umat sekarang ini. Mereka tidak menghayati ayat-ayat Allah, hujjah-hujjah, fakta, larangan dan perintah didalamnya. Bagaimana tidak, mereka telah menjadikan ayat-ayat suci sebagai perhiasan dinding, dendangan lagu-lagu yang diberi label 'musik Islami', menjadikannya sebagai sarana 'bisnes' dan bermacam lagi.. Allahul mustaan.. 
"Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih, maka mereka itu akan masuk Shurga dan tidak dianiaya (di rugikan) sedikit pun. [QS. Maryam : 60].


No comments:

Post a Comment