SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 7, 2015

Ramai tapi sedikit

Ramai orang yang mengharapkan pahala, namun mereka membelakangi Sunnah Nabinya.
Ramai orang yang mengklaim cinta Allah dan Rasul-Nya, tapi mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi-Nya. 
Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. Katakanlah: " Taatilah Allah dan Rasul-Nya; Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."   
[QS. Ali Imran: 31-32]

No comments:

Post a Comment