SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 28, 2015

Sampaikan amanat-Nya.

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."  [QS. Al-Maa-idah: 67].
~Tafsir Ibnu Katsir~
Rasul saja di perintahkan menyampaikan risalah yang telah diwahyukan, di amanah kan kepada mereka.
Bagaimana keadaan ramai manusia hari ini yang beragama berdasarkan pendapat, citra rasa, guru-guru, syaikh-syaikh mereka yang bukan dari warisan Nabi-Nya.. Allahul mustaan.

No comments:

Post a Comment