SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 22, 2015

Kesesatan para pemimpin kekafiran dan bid'ah..

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa Kitab (wahyu) yang bercahaya." [QS. Al-Hajj: 8]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, inilah keadaan para penyeru kesesatan di kalangan para pemimpin kekafiran dan bid'ah, yaitu tanpa rasionaliti yang benar dan penukilan yang jelas, bahkan hanya semata-mata menggunakan ra'yu dan fikiran (pendapat) yang menyimpang.

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kondisi sesat nya orang-orang yang bodoh yang taqlid dalam firman-Nya;

"Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat."  [QS. Al-Hajj : 3].

Mereka sombong terhadap kebenaran yang diserukan kepadanya, "dengan memalingkan lambungnya.." [QS. Al-Hajj : 9].
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment