SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 24, 2015

Pelaku syirik~ jatuh dari tempat yang sangat tinggi..

"Barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ketempat yang jauh."  
[QS. Al-Hajj : 31]

Ibnu Katsir rahimahullah berkata; Allah Ta'ala membuat contoh tentang orang musyrik yang berada dalam kesesatan, kehancuran dan jauhnya mereka dari kebenaran. 
*Inilah perumpamaan orang-orang yang membuat syirik, mereka seperti jatuh dari tempat yang sangat tinggi yang sangat menghancurkan.. 
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment