SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 26, 2015

Sampaikan Kebenaran.

Janganlah kamu menipu Allah, kerana tidak ada yang menipu Allah kecuali kaum fasik. Sampaikanlah kebenaran dan tidak ada yang tunduk pada apapun melainkan tunduk pada kebenaran. 

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun)selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan,”  [Al Ahzab : 39].

No comments:

Post a Comment