SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 17, 2015

Tawanan Dunia

"Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). Tidak datang kepada mereka suatu ayat alQur'an pun yang baru (diturunkan) dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main, (lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. "  [QS. Al-Anbiyaa' :1-2]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ini peringatan dari Allah Ta'ala tentang dekatnya hari Kiamat. Sedangkan manusia dalam keadaan lalai terhadap hari itu, dimana mereka tidak beramal untuknya dan tidak mempersiapkan nya.
Mereka tidak memperhatikan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Ayat ini  ditujukan kepada orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir yang serupa dengan mereka. 
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir~
Beginilah keadaan kehidupan manusia saat ini, menjadi tawanan dunia. Mereka telah dilupakan tentang akhirat dan segala tumpuannya dihalakan kepada hal keduniaan. Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment