SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 14, 2015

Supaya tidak termasuk orang-orang yang lalai..

Dalam alQur'an terdapat sejumlah tempat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam agar berdoa kepada-Nya, baik doa dzikir dan pujian, maupun doa permohonan dan permintaan. Mulailah pagimu dengan berdoa, berdzikir...supaya tidak termasuk orang-orang yang lalai.

"Sebutlah Rabbmu pada dirimu dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tanpa mengeraskan suara, di pagi hari dan sore hari, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai."  [QS. Al-A'raf: 205].

Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Menerima doa, dan Mahadekat, tidak perlu mengeraskan suara... Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya, serta sahabat-sahabatnya.
Diedit dari ~Fiqih Do'a & Dzikir~ oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.

No comments:

Post a Comment