SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 21, 2015

Siapakah yang paling merugi perbuatannya?

"Katakanlah: 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan-Nya, maka hapus lah amalan-amalan mereka, pada hari Kiamat. Demikianlah, balasan mereka itu Neraka Jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan para Rasul-Ku sebagai olok-olok."  [QS. Al-Kahfi: 103-106].

Ibnu Katsir rahimahullah berkata walaupun ayat ini mengenai orang Yahudi dan Nasrani, tetapi yang jelas ia bersifat umum, yang mencakup semua orang yang menyembah Allah Ta'ala dengan jalan yang tidak diredhai, yang mereka mengira bahwa mereka benar dan amal perbuatan mereka diterima, padahal mereka itu salah dan amal perbuatannya tidak diterima. Yakni orang-orang yang mengerjekan perbuatan yang sesat dan tidak berdasarkan syari'at yang ditetapkan, diredhai dan diterima oleh Allah. ~Tafsir Ibnu Katsir ~
Dalam sebuah hadith disebutkan amalan yang tidak diterima adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ..
"Sesiapa yang mengada-adakan yang baru (bid'ah) dalam urusan (agama) kami ini, amalan yang bukan bagian daripadanya, dia tertolak." ~ HR. Bukhari 2550, Muslim 4586, Abu Daud 4608~

No comments:

Post a Comment