SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 8, 2015

Jika tidak mengikuti Sunnahnya, belum benar beriman..

"Sesungguhnya sebenar-benar orang Mukmin adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya..." [QS. An-Nuur : 62]

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. "  [QS. An-Nuur : 63], yakni perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaitu jalannya, manhajnya, metodenya, Sunnahnya dan syariatnya. Semua perkataan dan perbuatan diukur dengan perkataan dan perbuatan beliau. Mana yang bersesuaian dengannya harus diterima dan mana yang bertentangan harus ditolak, siapa pun orangnya. Sebagaimana sabda beliau dalam kitab ash-Shahihain, 

"Barangsiapa mengerjekan amalan yang tidak ada tuntutannya dari kami, maka amal itu tertolak."

Yakni mereka yang menyelisihi syariat Rasulullah lahir maupun batin merasa takut tertimpa fitnah,  yakni hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan atau bid'ah.
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment