SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 13, 2015

Mendiamkan yang munkar

Sesungguhnya orang kafir dan para pelaku maksiat tidak senang kepada orang yang ta'at dan beriman apabila kedudukan mereka tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang ertinya;
"Mereka ingin agar cahaya Allah padam dengan mulut-mulut mereka dan Allah lah yang menyempurnakan cahayaNya walaupun orang kafir membencinya, Dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar sehingga agama Allah menang diatas agama seluruhnya walaupun orang musyrik membencinya."   [QS. Ash-Shaf :8-9].
~Tafsir Ibnu Katsir~

Namun hari ini manusia lebih membela hak kaum kafir daripada hak Allah, hak Nabi-Nya dan para sahabatnya. Apabila ada orang yang tidak memberi ucapan 'selamat' pada hari besar non muslim (greetings) mereka dituduh jumud, tidak bertoleransi dalam beragama. Mereka kata ini perkara kecil dan tidak perlu dipersoalkan. Padahal dalam alQuran Allah berfirman;
"Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat munkar, hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh, kerana mereka mendakwa Allah Yang Mahapemurah mempunyai anak." [QS. Maryam: 89-90].

Bagaimana mungkin kita membela orang-orang yang melanggar hak Allah? Kita takut menyuarakan kesesatan kaum yang mengkafirkan Umar dan Abu Bakar, dan menuduh 'Aisyah, Ummul Mukminin sebagai perempuan jahat.. Na'uzubillah.. padahal jika ada yang menuduh ibunya atau istri/adeknya berzinah tentu ia akan marah..

Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk senantiasa menegakkan amar makruf, nahi mungkar. Namun sayangnya, orang-orang tidak lagi memperdulikan amar makruf dan nahi mungkar. Meninggalkannya bisa mendatangkan laknat Allah. Allah berfirman, “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu,”  [QS. Al-Maidah: 78-79].
Allahul mustaan.. 

No comments:

Post a Comment