SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 26, 2015

Siapakah yang lebih mengerti?

Siapakah yang lebih mengerti tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, jika bukan para sahabat dan generasi terdahulu, para Salaful ( Sholeh)Ummah? 

Dari itu orang-orang yang mengikuti manhaj Salaf, janganlah kamu ragu-ragu; 
"Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus."  [Al-Hajj: 67]. 

Biarlah seluruh manusia mengatakan kamu sesat, kamu jumud dalam beragama, sesungguhnya ;  "Allah lebih mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan." [Al-Hajj: 68]. 
Nanti di akhirat;
"Allah akan mengadili di antara kamu pada hari Kiamat tentang apa yang kamu dahulu selalu berselisih padanya." [Al-Hajj: 69].
Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment