SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 14, 2015

"Bunga kehidupan Dunia"

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad shallallahu alaihi wasallam; 'Janganlah kamu melihat kenikmatan yang ada pada orang-orang yang berlebih-lebihan dan yang semisalnya, kerana sesungghnya semua itu merupakan bunga yang akan punah dan kenikmatan yang tidak dapat bertahan. Yang dengan itu semua mereka diuji, tetapi hanya sedikit sekali dari hamba-Ku yang mau bersyukur.'

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami coba mereka dengannya."  [QS. Thaahaa: 131].

Qatadah dan as-Suddi mengemukakan "Bunga kehidupan dunia, yakni perhiasan kehidupan dunia." ~Sila Lihat Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment