SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 27, 2015

Mereka tidak diberikan petunjuk..

Ibnu Qayyim berkata, di antara orang-orang yang tidak diberikan petunjuk adalah;
Kaum yang zhalim:-
"Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim."  [QS. Al-Imran : 86]
Kaum yang fasik:-
"Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik."  [QS. Al-Ma'idah: 108]
Pendusta lagi ingkar:-
"Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar."  [QS. Az-Zumar : 3]
Re~Kun Faya Kuun~

No comments:

Post a Comment