SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 2, 2015

Diusir dari telaga Nabi..

"Sesungguhnya Allah tidaklah menarik ilmu dengan sekali cabut, akan tetapi Dia mencabutnya dengan mematikan ulama, sampai kalau sudah tidak tersisa lagi walau satu orang alim, manusia pun mengambil para pemimpin dari orang-orang yang bodoh, para pemimpin itu ditanya lalu merekapun memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat lagi menyesatkan."
(HR. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, masing-masing dari 'Abdullah bin 'Amr)

"Para pemimpin yang akan datang setelahku, mereka tidak mengambil hidayah dengan hidayahku dan tidak menempuh Sunnahku. Barangsiapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka dan membantu mereka dengan kezalimannya, maka mereka bukan dariku, aku bukan darinya, serta mereka tidak akan mendatangi telagaku. Sedangkan siapa saja yang tidak membenarkan kebohongannya dan tidak menolong mereka melakukan kezalimannya, maka mereka itulah dariku, aku darinya, serta mereka akan mendatangi telagaku. (Hadith dari Jabir dan Ka'ab bin Urjah)
~Nasehatku untuk Ahlus Sunnah~ oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, disampaikan oleh Abul Hasan 'Ali bin Ahmad bin Hassan Ar-Razihi.

No comments:

Post a Comment