SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

November 1, 2015

Perdebatan tanpa ilmu sifat Jahiliyyah

“Perdebatan tanpa ilmu, sebagaimana engkau lihat banyak dari orang-orang jahil yang mendebat ahlul ilmi ketika para ulama ahlul ilmi melarang diri mereka dari bid’ah dan kesesatan yang mereka terbiasa dengannya. Ini adalah sifat jahiliyyah yang kita dilarang Allah untuk berperangai dengannya.”
(Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Masail Jahiliyyah yang telah dijabarkan oleh ‘Allamah Iraq As Sayyid Mahmud Syukri Al Alusi rahimahullah.)

No comments:

Post a Comment