SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 31, 2015

Salah satu sifat orang munafik dan kafir ialah mencela ulama

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata; "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi adalah makhluk Allah yang paling baik, maka pewaris para nabi adalah makhluk Allah terbaik setelah mereka.. 
Tidak ada keraguan bahwa melecehkan (menghina) para ulama atau orang-orang shalih bertentangan dengan kecintaan dan penghargaan kepada mereka, melecehkan mereka berarti menghina dan merendahkan mereka. (Lisan al-Arab, 1/183, al-Misbah al-Munir, hal.787)
Dari itu menghina ahli ilmu dan orang-orang shalih adalah salah satu sifat orang-orang kafir sekaligus salah satu ciri orang-orang munafik, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam alQuran dalam banyak ayat. Allah Ta'ala berfirman;
"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di Hari Kiamat..." [QS. Al-Baqarah: 212]
"(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin...." [QS. At-Taubah: 79] 
Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Munafik zaman ini, para pengekor mereka berusaha memperburuk citra ulama dan meruntuhkan kedudukan mereka dalam jiwa umat Islam... 
Ya Allah lindungi kami semua dari makar, tipu daya musuh-musuh Islam..
~Pembatal Keislaman~ oleh Dr.Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdul Lathif.

No comments:

Post a Comment