SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 23, 2015

3 Perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan.

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Ada tiga perkara yang membinasakan dan ada tiga perkara pula yang menyelamatkan. Adapun tiga perkara yang membinasakan adalah: 
(1) ketamakan yang dituruti (2) hawa nafsu yang diikuti, dan (3) merasa bangga terhadap diri sendiri. 
Sedangkan tiga perkara yang menyelamatkan adalah: (1) takut kepada Allah, baik ketika bersendirian {sembunyi-sembunyi} ataupun terang-terangan {bersama orang lain} (2) bersikap sederhana {hemat} dalam keadaan miskin ataupun kaya, serta (3) bersikap adil ketika marah dan senang."  
(Hadith ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Abu Aufa dan Abdullah bin Umar [no.1802]
[Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh al-Albani no.1355].

No comments:

Post a Comment