SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 23, 2015

Imam Salaf terkemuka yang mendapat petunjuk langsung dari Allah!

As-Salaf ash-Shaalih adalah generasi pertama dari Ummat ini dari kalangan para Sahabat dan para Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Imamnya generasi Salaf tiada lain adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Beliau pernah berkata kepada putrinya, Fathimah yang sedang sakit:
"Bertakwalah kepada Allah dan bersabar lah! Kerana sesungguhnya sebaik-baik Salaf untuk dirimu adalah aku." (Shahih HR. Muslim no.2450).

Maka, orang yang mengikuti jejak generasi As-Salaf Ash-Shalih disebut dengan Salafy. Sedangkan orang yang menyelisihi jejak As-Salaf, maka ia adalah pengekor hawa nafsu.  Sebagaimana Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahumullah mengatakan, 
"Sesungguhnya ciri ahli bid'ah adalah tidak mengikuti generasi Salaf." Beliau juga mengatakan, "SELURUH kesesatan yang terjadi disebabkan oleh orang yang tidak berpegang dengan alQur'an dan As-Sunnah."  (Majmuu'ul Fataawaa IV/155).
Petikan dari: "Tegar di Atas Sunnah Ibarat Menggenggam Bara Api" kompilasi para ulama. Syaikh al-Albani, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh al-Utsaimin, Syaikh Rabi', Syaikh Abdul Muhsin Al-Badr, Syaikh Dr. Said bin Ali Al-Qahthani, Shaikh Dr. Muhd Umar Bazmul dan lain-lain lagi.

No comments:

Post a Comment