SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 19, 2015

Orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya.

"Sesungguhnya orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya adalah orang yang apabila membacanya, kamu melihat dia benar-benar takut kepada Allah." 

(Hadith shahih dari 'Aisyah radiyallahanha, secara marfu', no. 1583)
Sumber: Silsilah Hadith Shahih oleh Syaikh al-Albani jilid 3 no.2810

No comments:

Post a Comment