SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 18, 2015

Yang Bertaklid telah mendurhakai perintah Allah, Rasul-Nya dan para Imam mereka!

Empat Imam madzhab melarang bertaklid kepada mereka dan mengecam orang yang mengambil pendapat-pendapat dan persepsi-persepsi mereka tanpa argumentasi yang shahih (valid).
Imam Syafi'i berkata: Perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah seperti orang yang mencari kayu bakar dimalam hari, ia membawa seikat kayu bakar yang didapati didalamnya seekor ular yang mematoknya dan tidak mengetahuinya. Diceritakan oleh Imam Baihaqi.

Imam Ahmad Rahimahullah berkata ; "Janganlah kamu bertaklid kepadaku, Imam Malik, Imam Syafi'i, Auza'i dan Ats Tsauri, ambillah olehmu darimana sekiranya mereka mengambil (sumbernya)." (Syaikh al-Albani menyebutkannya dalam kitab Shifatu Shalati An Nabi hal.34)

Basyar bin Walid berkata; bahwa Abu Yusuf berkata:  "Tidak halal bagi seorang yang berkata menurut ucapan kami, terkecuali ia mengetahui dari manakah (sumbernya) kami berpendapat."
[Ibn Abdul Barri - kitab Al Intiqaa' hal.145, Ibn Qayyim- kitab I'laamul Muwaqi'iin 2;309, dari Abu Hanifah (Al Tqaazh hal.52)].
Sumber: Risalah Taklid 'Jangan Kamu Ikuti Apa yang Kamu Tidak Tahu' oleh Ibnu Qayyim.

No comments:

Post a Comment