SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 7, 2015

Apabila amal perbuatan menjadi sesalan...

Amal perbuatan yang diterima itu harus memenuhi dua syarat, yaitu harus didasarkan pada ketulusan kerana Allah Ta'ala semata, dan syarat kedua, harus benar dan sejalan dengan syari'at Allah (ikut Sunnah). 
Jika suatu amalan hanya didasarkan pada keikhlasan kerana Allah, tetapi tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut tidak diterima. Oleh kerana itu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
"Barangsiapa mengerjekan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amal itu tertolak." [HR. Muslim, dari hadith 'Aisyah radiyallahuanha). 

Maka amalan yang tidak mengikuti Sunnah Nabi-Nya, (tidak disyariatkan) walaupun itu dianggap baik oleh semua manusia, namun perbuatan mereka itu tidak akan diterima hingga mereka mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Mengenai mereka Allah Azza wa Jalla berfirman:
"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan."  [QS. Al-Furqaan: 23].
Dan,
"Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api Neraka."  [QS. Al-Baqarah : 167].
Allahul Musta'an ...
Ref: Tafsir Ibnu Katsir ; 2/113/167

No comments:

Post a Comment