SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 24, 2015

Kaedah Rasulullah menegur kesilapan

Satu daripada cara Nabi shallallahu alaihi wa sallam menegur kesalahan seseorang adalah dengan meminta si pelaku itu berhenti melakukan kesalahan itu. Kerana adalah sangat penting untuk membuat orang yang melakukan kesalahan itu berhenti daripada melakukan perbuatan salah itu supaya ia tidak menjadi lebih buruk lagi dan tidak ada penundaan dalam hukuman terhadap kemungkaran.

Umar radiyallahanhu melapurkan bahwa dia bersumpah, "Tidak, demi bapaku.' Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda;
"Berhenti! Barang siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah maka dia telah melakukan kesyirikan." (HR. Ahmad, 1/47. Ahmad Shakir berkata isnadnya Shahih, hadith no.329)

Abu Dawud melapurkan dalam Sunannya bahwa Abdullah bin Busr berkata: "Seorang lelaki telah datang dan melangkahi tengkuk-tengkuk manusia pada hari Juma'at semasa Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang berkhutbah. Lantas Nabi bersabda kepadanya;
"Duduklah! Sesungguhnya engkau telah mengganggu (jema'ah lain)."

At-Tirmidzi melapurkan Ibnu Umar berkata: "Pernah seorang lelaki bersendawa (burp) di samping Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, lalu baginda bersabda;
"Janganlah anda memperdengarkan sendawa kamu pada kami! Kerana orang yang paling lama rasa kenyang di dunia ialah orang yang paling lama lapar pada hari Kiamat."  
(HR. Sunan At-Tirmidzi no.2478' as Silsilah as-Shahihah, no.343. Abu Isa berkata hadith gharib hasan dengan isnadnya.) 

Hadith-hadith ini menunjukkan satu permintaan langsung kepada si pelaku berhenti daripada melakukan kesalahan itu.
Sebab itu saat ini kita lihat kemungkaran, kemaksiatan sudah ketahap kritis sebab tiada teguran dari pihak berwenang dari awal kesalahan atau kemungkaran yang diperbuat oleh ramai pelakunya.  Allahul Musta'an. 
Petikan dari: "Kaedah Rasulullah Menegur Kesilapan" oleh Muhammad Salih al-Munajjid. Original 'Prophetic Methods of Correcting People's Mistakes' 

No comments:

Post a Comment