SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 3, 2015

"Janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku."

Fenomena hari ini kita lihat golongan yang berada diatas manhaj salaf, mengikuti dan mempraktikkan Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, mendapat tentangan dari semua pihak. Sehingga walaupun mereka tidak melawan pemerintah,  tapi pemerintah lah yang melawan mereka, dengan menyekat dakwahnya, memata-matai tempat pembelajarannya dan setiap pelajar Ilmu yang syar'i di syaki sebagai potensi pengganas..

Dari itu Allah yang Mahakaya dan Mahamengetahui telah pun berfirman;
"Maka Janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku."  
[QS. Al-Baqarah: 150]
Ibnu Katsir Rahimahullah menafsirkan ayat ini, yang artinya, 'janganlah kalian takut terhadap kesangsian orang-orang zhalim yang menyusahkan, tetapi takutlah hanya kepada-Ku saja. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala sajalah yang lebih berhak untuk ditakuti daripada mereka.'
Allahul Musta'an ...
Re: Tafsir Ibnu Katsir ;2:150

No comments:

Post a Comment