SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 22, 2015

Mutiara Hikmah Salafush Shalih.

Abdullah bin Mas'ud rahimahullah berkata;
"Barangsiapa yang ingin mengambil teladan, maka jadikanlah para Sahabat Nabi sebagai teladan. Kerana mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit pembebanan diri, paling lurus dalam meniti hidayah, dan paling baik keadaannya. Mereka adalah sekelompok kaum yang telah Allah pilih untuk mendampingi Nabi-Nya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah atsar-atsar mereka kerana sesungguhnya mereka berada dalam petunjuk yang lurus."  (Jami' Bayanil 'ilmi wa Fadhlih no.1810, oleh Ibnu Abdil Barr).

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata;
"Pokok ajaran Sunnah menurut kami adalah:- Berpegang teguh dengan apa-apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, meneladani beliau, serta meninggalkan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan." (Ushuulus Sunnah hal.19)

Imam Asy-Syathibi rahimahullah berkata:
"Beliau shallallahu alaihi wa sallam mengatakan, 'Setiap apa-apa yang datang menyelisihi petunjuk para As-Salafush Shalih, maka itu adalah kesesatan yang nyata." (Al-Muwafaqaat~III/284).
Petikan dari: 'Tegar di Atas Sunnah' Kompilasi para Ulama ; penerbit: Media Tarbiyah, Bogor.

No comments:

Post a Comment