SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 30, 2015

Allah mengingkari keimanan yang tidak mengikuti Sunnah Nabi-Nya.

Allah Azza wa Jalla mengingkari keimanan seseorang yang tidak mengikuti Sunnah Nabi-Nya. Allah berfirman; 
"Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka jadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."  [QS. An-Nisaa': 65] **
Bagaimana boleh dikatakan, mengikuti arus zaman, ajaran Islam seharusnya di renovasi supaya lebih 'praktikal' dalam bermasyarakat berbilang agama dan bangsa? Walhal Allah sudah menetapkan;
"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat, sesat yang nyata."  [QS. Al-Ahzaab: 36]

Jalan yang selamat menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala hanyalah satu, agama yang benar hanyalah satu. Janganlah kamu ragu-ragu. "Maka bersabar lah kamu seperti sabar nya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul."  [QS. Al- Ahqaf: 35]
** Pelajaran Tauhid tingkat lanjutan oleh Dr Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

No comments:

Post a Comment