SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 29, 2015

Ahlus Sunnah sebenarnya

Imam As-Sam'ani rahimahullah mengatakan, "Ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah mereka mengikuti generasi Salafush shalih, meninggalkan setiap perkara bid'ah dan yang baru dalam agama." 
(Al-Intishaar li Ash'haabil Hadith, hal. 31)

Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, "Tidak ragu lagi bahwasanya Ahli naql dan ahli hadith yang mengikuti Atsar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan atsar para Sahabat radiyallahu ajma'in, mereka adalah Ahlus Sunnah"
(Muntaqaa Talbis Iblis hal. 38)
Petikan dari: "Tegar di atas Sunnah ibarat menggenggam Bara Api" Kompilasi para ulama.

No comments:

Post a Comment