SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 8, 2015

Penyakit yang Sangat Merbahaya!

Syaikh Abdur Razzaq berkata: Bodoh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan Penyakit yang sangat berbahaya dan membinasakan, yang dapat menarik pelakunya kepada akibat-akibat yang sangat berbahaya. Barangsiapa terkena penyakit ini, maka janganlah Anda menanyakan kehancurannya. Dia terjerumus kedalam gelapnya kemaksiatan dan perbuatan dosa, tergelincir dari jalan Allah yang lurus, dan menyerahkan diri kepada berbagai macam penarik syubhat dan syahwat. Ia tidak akan selamat, kecuali jika ia mendapat rahmat Allah yang memberikan siraman hati, cahaya pandangan, kunci kebaikan dan ilmu bermanfaat yang membuahkan amal shalih.

Tidak ada obat untuk penyakit ini kecuali ilmu, dan penyakit ini tidak akan pernah terlepas dari penderitanya kecuali jika Allah Subhanahu wa Taala mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepadanya, dan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, niscaya Dia akan mengajarkannya ilmu yang bermanfaat baginya, pahamannya akan agama, dan memberikan pandangan kepadanya terhadap sesuatu yang didalamnya ada kebehasilan dan kebahagiannya. Dengan ilmu itu dia akan keluar dari kebodohan, sementara orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah niscaya Dia akan menetapkannya di dalam kebodohan. 

Hanya kepada Allah-lah kita memohon agar menyirami hati kita dengan ilmu dan keimanan, dan memberikan perlindungan kepada kita dari kebodohan dan permusuhan. Allahul mustaan.
Sumber: 'Pasang Surut Keimanan' oleh Syaikh Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.

No comments:

Post a Comment