SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 15, 2015

Amalan yang mulia, harus dimulai dengan ilmu.

Sebaik-baik upaya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Barangsiapa yang merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki, ia akan selalu merasa pendapatnya lah yang paling benar.  Perasaan bangga terhadap dirinya itu akan menghalanginya untuk mengambil banyak kebaikan dari orang lain, sedangkan kesediaan untuk selalu belajar akan memberinya jalan untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. ('Shaidatul Khathir' oleh Ibnu  Jauziy)
Orang yang merasa cukup seringkali tak mampu menerima nasehat kerana merasa besar diri. 
Amalan yang mulia tentu saja harus dimulai dengan ilmu terlebih dahulu.
Sebagaimana berkata Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, “Barangsiapa beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang diraih.” (Majmu’ Al Fatawa, 2/382).

No comments:

Post a Comment