SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 25, 2015

Zaman yang penceramahnya banyak dan sedikit ulama!

Dari Abu Dzar, secara marfu' hadith:
"Sungguh, hari ini kalian berada pada zaman yang banyak ulamanya dan sedikit penceramahnya.  Kerana itu, barangsiapa yang meninggalkan sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan binasa. Dan sungguh, kelak akan tiba suatu zaman yang banyak penceramahnya dan sedikit ulamanya. Pada waktu itu, barangsiapa yang berpegang teguh kepada sepersepuluh dari yang diketahuinya maka dia akan selamat." [2510]
(Sisilah Hadith Shahih oleh Syaikh Al-Albani no.2570.)
Sungguh benar sabda baginda shallallahu alaihi wa sallam, zaman ini sangat ramai penceramah tapi sangat sedikit ulamanya.. Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment