SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 20, 2015

Berbelanja hanya untuk mencari keredha'an Allah

"Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredha'an Allah.  Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiayai."  [QS. Al-Baqarah: 272]

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Yaitu nafkah yang diberikan orang Mukmin untuk dirinya sendiri. Dan seorang mukmin tidak menafkahkan hartanya melainkan dalam rangka mencari keredha'an Allah Tabaraka wa Ta'ala. 

Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya menginfakkan sebagian dari apa yang telah Dia karuniakan kepada mereka di-jalan-Nya, yaitu jalan kebaikan. Agar pahalanya tersimpan disisi Allah Ta'ala dan supaya mereka segera mengerjakannya dalam kehidupan didunia.
"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim. [QS. Al-Baqarah : 254].'

Tidak ada orang yang lebih zhalim dari orang yang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari itu dalam keadaan kafir. Allahul mustaan.
(Lihat Tafsir Ibnu Katsir)

No comments:

Post a Comment