SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 9, 2015

Keraguan baru tidak mempengaruhi mereka yang menempel sunnah.

Syaikh al-Albani mengatakan ,"Adapun orang yang tegar atas Sunnah, keraguan-keraguan baru (yang  muncul,) tidak akan mempengaruhinya."
(SyaikhAlbaaniwordpress:  Al-Hudaa wan-Noor, 6)

Belajar lah ilmu syar'i, kerana hanya dengan mengenal dan mengetahui ilmu yang benar, seseorang akan terselamat dari penyakit syubahat yang akhirnya akan menjadi fatal.. Terjerumus kedalam kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan.

Bagaimana hendak mengetahui ilmu yang benar? 
Seperti air yang bersih tanpa cemaran, adalah air yang didapati dari sumber aslinya. Dari mata air, permulaannya...begitu juga ilmu. Ambil dari sumber asli bukan ilmu yang sudah tercemar dengan penambahan..tercemar dengan renovasi..amalan tradisi, bukan dari sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam.
Ingatlah, "Ummat ini tidak akan binasa, sehingga orang-orang terakhir dari mereka melaknat para pendahulunya."  (HR. Al-Baghawi). Sebab orang-orang Salaf (terdahulu) telah mendapat keredha'an Allah Ta'ala. 
"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah."  [QS. At-Taubah: 100].

Marilah kita sama sama merapai keredha'an Allah dengan mengikuti jejak langkah para Salaful Ummah. Wabillahi Taufik wal Hidayah..

No comments:

Post a Comment