SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 7, 2015

'Dirikan negara Islam dalam hati kalian dulu..'

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata, berusahalah untuk sampai derajat ittiba' mengikuti dan meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam saja, berdasarkan kemampuan masing-masing. Kalian telah mengamalkan makna kalimat syahadat "Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya," hanya jika perbuatan tulus kerana Allah, dan orang yang hak kalian ikuti, teladani hanya Nabi-Nya. 

Selanjutnya Syaikh Al-Albani berkata; Janganlah kalian membuat kaidah baru yang bersumber dari pendapat atau hasil ijtihad sebagian orang, sedangkan mereka sendiri sebetul nya bukan termasuk golongan para Mujtahid sehingga menghalangi kalian untuk mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan jangan juga kalian bertaklid kepada seseorang walaupun ia mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Apalagi mengutamakan pendapat nya di atas pendapat Rasulullah shallallahu alai wa sallam. 
"Tidak ada Tuhan selain Allah adalah aturan hidup." Tidak menuhankan hawa nafsu, pendapat guru, kerana "Hukum hanya milik Allah." Tanpa melaksanakan hal tersebut keinginan untuk mencetak 'generasi qur'ani yang unik' menjadi sesuatu yang mustahil, yang padahal walaupun hanya sendiri saja ia dapat mencetak 'masyarakat muslim dan keistimewaan nya." Pesanan Syaikh yang patut ditulis dengan tinta emas...
'Dirikanlah negara Islam didalam hati kalian, sehingga bisa mendirikan negara Islam dibumi kalian' 
Semoga Allah memudahkan semua usaha kita, in sya Allah. Amin.
Rujukan: 'Berhujjah dengan Hadith Ahad' dalam masalah akidah dan hukum, oleh Syaikh Al-Albani.

No comments:

Post a Comment