SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 27, 2015

Dalil yang membolehkan sujud hanya kepada Allah!

Setiap ucapan atau perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ditujukan kepadaNya adalah tauhid dan imam, sedangkan jika dipalingkan kepada selain-Nya ia berarti syirik dan kekufuran. Maka jika seseorang memalingkan salah satu bentuk Ibadah kepada selain Allah, itu adalah Syirik besar.
Contoh syirik yaitu meminta rezki atau kesehatan kepada selain Allah, atau menggantungkan diri dan bersujud kepada selain Allah. Allah berfirman;
"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdo'alah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu." [QS. Al-Mu'min:60]
"Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, (bergantung) jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman." [QS. Al-Ma'idah: 23]

"Maka, BERSUJUDLAH  kepada Allah dan ibadahilah (Dia)."  [QS. An-Najm: 62]

Jika doa, tawakkal dan sujud termasuk ibadah yang diperintahkan Allah, maka barangsiapa yang menujukannya kepada Allah berarti ia seorang muwahhid dan Mukmin. Sebaliknya barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah berarti ia seorang musyrik dan kafir. 
Wallahu 'alam waAllahul mustaan..
Dari; "Pelajaran Tauhid" Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif 

No comments:

Post a Comment