SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 25, 2015

'Ibadah itu didasarkan pada adanya dalil'

Suatu ketika, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berwudhu' kemudian beliau bersabda:
"Ini adalah (tata-cara) wudhu' ku dan wudhu'nya para Nabi sebelumku, Barangsiapa yang menambahi dan menguranginya, maka ia telah berbuat buruk dan berbuat zhalim." 

Kemudian beliau shalat, lalu bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Beliau juga bersabda: "Tebarkan salam diantara kalian, berilah makan, dan shalatlah Diwaktu malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur, niscaya kalian akan masuk Surga Rabb kalian dengan selamat."


Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, "Oleh kerana itu, para ulama fiqih mengatakan, 'Ibadah itu di-dasarkan pada adanya dalil." Seperti yang telah diriwayatkan dalam Shahihain dari 'Umar Radiyallahuanhu bahwa saat mencium Hajar Aswad, ia berkata: "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau itu adalah batu yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak pula mampu memberikan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu niscaya aku tidak akan menciummu!"
(Jika menambah dan mengurangi tata wudhu' saja dikira perbuatan buruk dan zhalim, bagaimana pula penambahan dalam perkara peribadahan?) Dan Umar mencium batu Hajar Aswad hanya kerana melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam menciumnya.
Nukilan dari: 'Tegar di Atas Sunnah Ibarat menggenggam Bara Api' kompilasi para Ulama.

No comments:

Post a Comment