SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

June 19, 2015

Dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir.

"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman."  [QS. Al-Baqarah: 212]

Didalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Allah Ta'ala memberitahukan, bahwasanya Dia menjadikan kehidupan dunia ini indah bagi orang-orang kafir. Mereka puas dan merasa tenang dengannya. Mereka kumpulkan harta kekayaan dan enggan untuk membelanjakannya dalam hal-hal yang telah diperintahkan dan di redha'i-Nya. 
Selain itu mereka juga memandang hina orang-orang yang beriman, yang berpaling dari tipu daya dunia serta menginfakkan rezki yang mereka peroleh untuk berbuat keta'atan kepada Rabb mereka dan membelanjakannya dalam rangka mencari keredha'an Nya.

Kerana itu mereka beruntung diakhirat kelak dengan memperoleh tempat paling nyaman dan bagian yang amat banyak pada hari mereka dikembalikan. Nanti orang-orang beriman akan memperoleh kedudukan diatas orang-orang kafir dipadang Mahsyar, tempat mereka digiring dan dikembalikan, dimana mereka menempati derajat 'ala 'illiyyin (peringkat paling tinggi), sedang orang-orang kafir itu akan hidup kekal selama-lamanya di Neraka yang paling bawah. Allah berfirman;
"Padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia daripada mereka dihari Kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas."   [QS. Al-Baqarah: 212]

Bukan saja orang-orang kafir yang memandang hina pada orang-orang mukmin, tetapi ahlu bid'ah, ahlu kalam, juga mengejek-ngejek, mencemuh orang-orang beriman dengan berbagai panggilan dan yang sangat popula saat ini adalah .. Wahabi/ Salafi..
Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua hidayah dan taufik.. Ameen..
: Tafsir Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment