SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 28, 2014

Apabila Meninggalkan 'syirik' suatu hal yang mengherankan!

"Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu Ilah Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): 'Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) Ilah-Ilahmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang di kehendaki."   [QS. Shaad; 38:4-5].

Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menerangkan ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendakwahkan tauhid, beribadah kepada Allah yang Esa saja, tidak ada ilah yang haq kecuali Dia, orang-orang musyrik mengingkari hal itu serta merasa heran sikap meninggalkan syirik kepada Allah, kerana mereka telah menerima dari nenek moyang mereka penyembahan berhala-berhala dan hal itu telah merasuk kedalam hati mereka. 
Maka apabila Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyerukan mereka untuk menghilangkan kesyirikan tersebut dari hati mereka serta mengesakan Allah, hal tersebut begitu berat dan mengherankan mereka. [Lihat Tafsir Ibnu Katsir]

**Dari itu tidak hairanlah bila ada para dai' yang berdakwah tentang bermacam kesyirikan, ramai orang yang tidak dapat menerimanya dan membangkangnya. Malah mereka merasa hairan untuk meninggalkan perbuatan syirik itu kerana amalan ini telah menjadi tradisi budaya nenek moyang mereka bertahun-tahun dan hal tersebut telah meresap di hati mereka dan tidak dapat di kikis. Apalagi bila ada "pemimpin-pemimpin mereka (berkata) tetaplah (menyembah) Ilah-Ilahmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang di kehendaki." 
Allahul Musta'an 

No comments:

Post a Comment