SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 10, 2014

Tiga golongan Ulama

1). Orang yang alim tentang Allah dan alim tentang perintah-Nya :- yakni orang yang takut kepada Allah Ta'ala serta mengetahui hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya.

2). Orang yang alim tentang Allah, akan tetapi tidak alim tentang perintah-Nya :- yakni orang yang takut kepada Allah, akan tetapi tidak mengetahui hukum-hukum dan kewajipan-kewajipan-Nya.

3). Orang yang alim tentang perintah Allah akan tetapi tidak alim tentang-Nya :- yakni orang yang mengetahui tentang hukum-hukum dan kewajipan-kewajipan-Nya, tetapi tidak takut pada Allah Azza wa Jalla. 

Riwayat Sufyan ats-Tsauri dari Abu Hayyan at-Taimi...rujukan tafsir Ibnu Katsir; 35:28 tentang ayat .."Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama."

No comments:

Post a Comment