SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 2, 2014

Ayat amaran untuk penentang Sunnah

"Dan orang-orang yang berusaha (menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan untuk dapat melemahkan (menggagalkan adzab Kami), mereka itu dimasukkan kedalam adzab."  
[QS. Saba': 38]
Yaitu, mereka yang berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah, mengikuti para Rasul-Nya dan membenarkan ayat-ayat-Nya. [Lihat tafsir Ibnu Katsir]

Dari itu berhati-hatilah wahai penentang sunnah, mereka yang cuba memadamkan, menghalangi orang-orang yang berusaha menegakkan dan menghidupkan sunnah. Keadaan hari ini sangat menyedihkan. Para pemegang 'bendera as sunnah' bukan saja tidak diberi ruang, malah di sekat dari beramar ma'ruf nahi munkar di merata masjid. Seolah-olah mata pencarian imam atau para asatizah tergantung pada setakat mana jauh kebid'ahan nya.. Makin banyak makin laris dapat ruang mengajar, ceramah atau membuat majlis beragam di masjid masjid setempat. Masyarakat awam diomok-omokan dengan slogan 'menakutkan' seperti Wahabi teroris.

Penegak sunnah menebarkan ilmu di pusat-pusat swasta itu pun di tuduh mengajarkan ajaran sesat. Walhal si penuduh tidak pernah melangkah sekaki ke tempat ini jauh lagi mendengarkan ilmu yang di sebarkan oleh para asatizahnya. 

Mereka yang berusaha menentang penyebaran as sunnah, ingatlah "mereka itu dimasukkan kedalam adzab." Yaitu mereka seluruhnya akan di balas sesuai dengan amal-amal mereka. Inilah janji Allah Azza wa Jalla.... Allahul Musta'an .. 
Ref: tafsir Ibnu Katsir ; 34:38.

No comments:

Post a Comment