SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 28, 2014

Dakwah setiap Rasul adalah ibadah kepada Allah dan melarang syirik.

"Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan." [QS.Fathir:24]
"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah thaghut itu."  [QS. An-Nahl: 36]

Allah Ta'ala telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mengajak menyembah Allah semata dan melarang menyekutukan-Nya. Kesempurnaan tauhid hanya dengan cara menyembah Allah saja, tidak membuat sekutu denganNya serta menjauhi thaghut. 

(Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Thaghut ialah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau yang ditaati.")
Cerbisan dari "Ulasan Tuntas tentang 3 Prinsip Pokok, di Syarahkan oleh Syaikh al-Utsaimin.

No comments:

Post a Comment